Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Systémové

V této záložce se nastavuje ping pro různé skupiny zařízení nebo pro služby.

Testování hostů/služeb pracuje s dávkami IP adres (proces). Tyto dávky se zpracovávají paralelně. V jednom okamžiku se může zpracovávat velké množství testovaných IP adres, což znamená, že se v daném okamžiku vysílá a zpracovává velké množství požadavků na dostupnost (ICMP – ping request). Toto množství je dáno počtem IP adres v dávce a počtem souběžně zpracovávaných dávek.

K nastaveným skupinám zařízení se mohou přidat i individuální testy dostupnosti pro jednotlivé hosty nebo služby.

Celý tento složitý a na výkon náročný mechanismus ovlivňuje jak výsledky samotného pingu, tak i zatížení serveru.

Přehled nastavení pingu u různých skupin zařízení nebo služeb
Přehled nastavení pingu u různých skupin zařízení nebo služeb

Nastavení pingu u skupiny lze změnit kliknutím na ikonu () na konci řádku zvolené skupiny v přehledu nastavení pingu skupin.

Aktivovat/deaktivovat skupinu pingu lze zaškrtnutím možnosti Aktivní v nastavení pingu nebo kliknutím na (/) na konci řádku zvolené skupiny v seznamu skupin.

Pokud je ping pro určitou skupinu deaktivovaný, nezobrazují se grafy pingu.

Pokud potřebujete monitorovat služby/zařízení klientů (IP klienta, IP koncového zařízení, modem) je třeba zapnout monitoring individuálně pro konkrétní službu (zapnout oznamování výpadků).
Důvodem je ve většině případů velké množství zařízení, které by případným hromadným zapnutím monitorování přetížilo systém. Množství individuálně monitorovaných služeb by tak mělo být co nejmenší nebo na krátkou dobu (např. jen pro odhalení případného problému).

Upravit obecné nastavení pingu

Počet sekund zpracování všech IP v jednom minutovém cyklu [s]Jak dlouho trvá zpracování všech IP (hodnota v sekundách). Hodnota by měla být max. 60 vteřin=minuta. Jinak je třeba přenastavit parametry pingu
Počet IP adres v jednom minutovém cykluPočet zpracovávaných IP adres v jedné minutě

Následující obecné parametry pingu lze upravit stisknutím na tlačítko ().

Přednastaveny jsou doporučené hodnoty. Jejich změna může ovlivnit správný běh systému!

Počet pingů v jednom procesuPočet zpracovaných pingů (IP adres) v jednom vlákně (1–500 pingů)
Počet procesů pingPing se může rozdělit na několik paralelních vláken (1–10 vláken)
Zpoždění spouštění procesů [s]Zpoždění spuštění paralelního vlákna. Možnost ovlivnit případné zahlcení systému (0.1–1 s)
Velikost ukládací cache DB InfluxVšechna data se ukládají do cache a odešlou se do databáze Influx po dávkách (1000–2000 znaků).

Doporučení: dávku IP adres (ping) je lepší mít rozdělený do více paralelních procesů (parametrem – počet procesů ping), pokud není server moc vytížený (rychlost vyřízení). Pokud je mnoho zařízení offline, tak v jednom procesu trvá ping zbytečně dlouhou dobu.

Upravit nastavení pingu skupiny

U každé skupiny lze zvolit vlastní nastavení parametrů pingu.

Ping pro skupinu Routery nelze vypnout (deaktivovat).

Formulář pro úpravu nastavení pingu pro skupinu
Formulář pro úpravu nastavení pingu pro skupinu

Parametry

NastaveníPopis
Aktivní:Aktivování/deaktivování sledování dostupnosti pro zvolenou skupinu (u skupiny routery nelze deaktivovat). Změny tohoto parametru se automaticky aplikují do jedné minuty.
Skupina:Skupina zařízení nebo služby pro kterou se ping nastavuje (needitovatelné).
Size (B):Velikost paketu pingu v bajtech (jak se změní odezva zařízení při větších paketech – např. při web. komunikaci).
Timeout (s):Max. čas pro odpověď zařízení na ping. Po uplynutí tohoto času bez odpovědi hosta/služby systém vyhodnotí hosta/službu jako nedostupnou (offline)
Count:Počet zasílaných pingů v jedné sérii na jednoho hosta/službu. Slouží pro výpočet průměrné, maximální a minimální hodnoty pro zobrazení v grafu (k nastavenému počtu se systémově přidává +1).
Interval (s):Interval mezi jednotlivými pingy v sérii na jednoho hosta (počet opakování je dán hodnotou parametru count výše).
Perioda (min):Po uplynutí tohoto času dojde ke spuštění další série pingů (z parametru count a interval výše).
Platné do:Do kdy toto nastavení pingu platí = neomezeně. Tento parametr lze definovat pouze u individuálního pingu. Není možné jej nadefinovat globálně u skupiny.

Nastavené parametry ve formuláři lze pro skupinu uložit stisknutím na tlačítko Uložit ().