Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Syslog

Podrobné nastavení systému ISPadmin pro centrální uchování programových zpráv (BSD-syslog) ze zařízení typu MikroTik (obecné nastavení, filtr, dle typu logovaných dat).

IP adresa systému ISPadmin (server_ip) a port pro syslog (UDP 514), na kterém systém naslouchá, musí být pro všechny routery dostupný (povolit na FW – v systému s ISPA nebo vlastním FW).

Nastavení systému pro sběr logů ze zařízení typu MikroTik
Nastavení systému pro sběr logů ze zařízení typu MikroTik

Informace

BSD-syslog (Berkeley Software Distribution) – protokol pro zaznamenávání programových zpráv ze zařízení typu MikroTik.

Formát zprávPRI (Facility x 8 + Severity) | HEADER (timestamp + hostname [IP]) | MSG (název programu nebo procesu generující zprávu + samotný obsah zprávy)

Příklad BSD syslog zprávy (RAW):

<191>Mar 10 13:47:47 MikroTik ispadmin_2_pppoe:   host-uniq=0x36eaf2

Nastavení

UPOZORNĚNÍ
Nastavením klíče syslog_store_days a syslog_store_lines se určuje časový úsek a maximální počet řádků uchování syslog dat v systému ze zařízení typu MikroTik a to podle toho, které omezení nastane dřív.
Tzn.: pokud není dosaženo nastaveného limitu počtu řádků, zůstane syslog v systému maximálně po nastavený počet dní.

 • mikrotik_syslog_severity – indikátor úrovně závažnosti definovaný v RFC 3164. Výchozí nastavení je auto.
  • Emergency – systém je nepoužitelný
  • Alert – musí být okamžitě přijata opatření
  • Critical – kritický stav
  • Error – chybový stav
  • Warning – varování
  • Notice – normální stav (důležité sdělení)
  • Informational – informační zprávy
  • Debug – zprávy ladění
 • syslog_enable – zapnout/vypnout sběr BSD Syslog dat
 • syslog_store_days – data jsou uložena v systému ISPA po zadaný počet dní. Starší data jsou smazána (souvisí s klíčem syslog_store_lines viz upozornění výše)
 • syslog_store_lines – uchovávat v systému ISPA nastavený počet řádků (souvisí s klíčem syslog_store_days viz upozornění výše)

Filtr

Nastavit je možné filtr pro omezení ukládání zpráv obsahujících určitý textový výraz. Nový výraz je možné přidat tlačítkem Přidat filtr ().

Formulář pro přidání nového filtru
Formulář pro přidání nového filtru

Topics

V tabulce lze zaškrtnout, které topics se mají z logu uchovávat (ukládat=/neukládat=).

Nastavení sbíraných topics
Nastavení sbíraných topics