Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

SDDH (SK lokalizace)

 • Služba SDDH vám umožňuje dohledat klienta na základě zadaného IČO.
 • Abyste mohli tuto funkci využívat, je neprve nutné se zaregistrovat u poskytovatele služby a získat unikátní API klíč (https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/datahub). Přečtěte si prosím pozorně podmínky poskytování této služby.
 • Získaný API klíč následně vložíte v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné do položky sddh_api_key.
 • V položce sddh_api_limit je přednastaven limit na počet požadavků ve výši 255 na měsíc.
 • Při překročení tohoto počtu požadavků se již jedná o zpoplatněnou službu.
 • Pokud vám to nevadí, můžete si tento limit libovolně upravit dle svých potřeb.
 • Ceník služby: https://ekosystem.slovensko.digital/cennik.
 • Pokud máte v systému zadán svůj API klíč, tak se vám nově ve formuláři pro přidání/editaci klienta zobrazí u pole IČO tlačítko SDDH.
 • Vedle popisku je zobrazen i počet požadavků, který zbývá do dosažení nastaveného limitu.
 • Jakmile je limit dosažen, není možné službu již dále využívat.
 • Pokud je nalezena na základě zadaného IČO shoda, tak se vám zobrazí okno s údaji o subjektu.
 • Kromě kontroly můžete tuto funkci použít i k vyplňování adres.
 • V zobrazeném okně jsou pro tento účel připravena dvě tlačítka: Vyplnit korespondenční adresu a Vyplnit fakturační adresu.
 • Pokud jsou obě adresy shodné, stačí vyplnit pouze korespondenční adresu.