Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Adresní místa a RÚIAN kódy (CZ lokalizace)

ISPadmin si každý měsíc automaticky stahuje databázi adresních míst. Tu lze využít při zadávání adres v systému (našeptávač) a nasledně také v celé řadě exportů, včetně exportu pro ČTÚ. Kromě automatického importu dat v systému existuje i možnost manuálního importu. Ten lze provést v Ostatní / Nástroje kliknutím na tlačítko Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres.

Ve formuláři pro přidání/editaci klienta můžete využít našeptávač jak u korespondenční adresy, tak u odlišné (fakturační) adresy. Pokud není adresa zadána správně, tak je daná část formuláře žlutá. V takovém případě není adresnímu místu přiřazen žádný RÚIAN kód. Jakmile je adresa zadána správně, tam daná část formuláře zezelená. To, že je tato část zelená, znamená, že systém dané adresní místo ověřil a přiřadil mu konkrétní RÚIAN kód. Tento kód lze pak vidět v přehledu klientů v Klienti / Kontakty. Ve sloupci RÚIAN kód je uveden kód přiřazený adresnímu místu zadanému v korespondenční adrese. Ve sloupci RÚIAN kód odlišné adresy odběratele je pak uveden kód přirazený adresnímu místu zadanému v odlišné (fakturační) adrese. Pokud jsou obě adresy shodné, tak jsou oba kódy také shodné. Pokud se adresy liší, tak jsou kódy rozdílné. RÚIAN kódy mohou být i součástí exportu, pokud si jej správně nastavíte. Nastavení tabulky a exportu se provádí pomocí šedé ikony se třem bílými pruhy na levé straně nahoře. Pokud si příslušné checkboxy zaškrtnete/odškrtnete a formulář uložíte, tak se změní tabulka, resp. export. V přehledu můžete použít RÚIAN kódy ve fulltextovém vyhledávání.

V nastavení služeb typu Internet, VoIP, IPTV a Obecná služba si také můžete zadat adresu pomocí našeptávače. Pokud je odlišná instalační adresa zadána správně, tak daná část formuláře zezelená a dojde k přiřazení příslušného RÚIAN kódu, který se pak zobrazí ve sloupci RÚIAN kód v přehledu služeb. Pokud není zadána odlišná instalační adresa, tak je použita korespondenční adresa klienta a její RÚIAN kód. Opět je možné provést export obsahující RÚIAN kódy. RÚIAN kódy je možné použít ve fulltextovém vyhledávání.

Našeptávač funguje tak, že do určitého pole zadáte několik znaků a systém vám nabídne nalezené možnosti. Vy si vyberete konkrétní možnost. Tak postupujete, dokud není formulář pro adresu zelený. Pokud obec nemá ulice, tak nevyplňujte pole Ulice. Do pole Ulice nevyplňujte nic jiného než ulici.

Pokud by vám našeptávač v některém z výše zmíněných formulářů nefungoval, zkontrolujte si jako první stav u položky Databáze RÚIAN adres v Ostatní / Nástroje. Je totiž možné, že právě probíhá import dat. Pokud by tomu tak bylo, tak je nezbytné počkat na ukončení daného procesu. Další možností, kterou můžete zkusit, je provést znovu import dat pomocí tlačítka Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres .

V přehledu klientů a v přehledu služeb Internet je ve filtru Podrobnosti dostupná možnost Adresy bez RÚIAN kódu, pomocí které je možné si vyfiltrovat pouze ty klienty nebo pouze ty služby Internet, které mají u sebe uvedenu adresu bez přiřazeného RÚIAN kódu.

Kromě exportů v přehledech klientů a služeb je dostupný také export dat pro formuláře od ČTÚ. Tuto možnost lze najít v záložce Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení. Pokud kliknete na tlačítko ART exporty, tak se vám zobrazí okno, ve kterém vyberete typ exportu a fakturační skupiny, pro které chcete export provést. Můžete vybrat všechny, jen jednu, resp. jen některé.