Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Adresní místa a RÚIAN kódy (CZ lokalizace)

Databáze adresních míst

 • ISPadmin si každý měsíc automaticky stahuje databázi adresních míst.
 • Tu lze využít při zadávání adres v systému (našeptávač) a nasledně také v celé řadě exportů, včetně exportu pro ČTÚ.
 • Kromě automatického importu dat v systému existuje i možnost manuálního importu. Ten lze provést v Ostatní / Nástroje kliknutím na tlačítko Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres.

Formuláře, našeptávač a RÚIAN kódy

Klienti

 • Ve formuláři pro přidání/editaci klienta můžete využít našeptávač jak u korespondenční adresy, tak u odlišné (fakturační) adresy.
 • Pokud není adresa zadána správně, tak je daná část formuláře žlutá. V takovém případě není adresnímu místu přiřazen žádný RÚIAN kód.
 • Pokud je adresa zadána správně, tak daná část formuláře zezelená. To, že je tato část zelená, znamená, že systém dané adresní místo ověřil a přiřadil mu konkrétní RÚIAN kód.
 • Tento kód lze pak vidět v přehledu klientů v Klienti / Kontakty. Ve sloupci RÚIAN kód je uveden kód přiřazený adresnímu místu zadanému v korespondenční adrese. Ve sloupci RÚIAN kód odlišné adresy odběratele je pak uveden kód přirazený adresnímu místu zadanému v odlišné (fakturační) adrese. Pokud jsou obě adresy shodné, tak jsou oba kódy také shodné. Pokud se adresy liší, tak jsou kódy rozdílné.
 • RÚIAN kódy mohou být i součástí exportu, pokud si jej správně nastavíte. Nastavení tabulky a exportu se provádí pomocí šedé ikony se třemi bílými pruhy na levé straně nahoře. Pokud si příslušné checkboxy zaškrtnete/odškrtnete a formulář uložíte, tak se změní tabulka, resp. export.
 • V přehledu můžete použít RÚIAN kódy ve fulltextovém vyhledávání.

Služby

 • V nastavení služeb typu Internet, VoIP, IPTV a Obecná služba si také můžete zadat adresu pomocí našeptávače.
 • Pokud je odlišná instalační adresa zadána správně, tak daná část formuláře zezelená a dojde k přiřazení příslušného RÚIAN kódu, který se pak zobrazí ve sloupci RÚIAN kód v přehledu služeb.
 • Pokud není zadána odlišná instalační adresa, tak je použita korespondenční adresa klienta a její RÚIAN kód.
 • Opět je možné provést export obsahující RÚIAN kódy.
 • RÚIAN kódy je možné použít ve fulltextovém vyhledávání.

V přehledu klientů a v přehledu služeb Internet je ve filtru Podrobnosti dostupná možnost Adresy bez RÚIAN kódu, pomocí které je možné si vyfiltrovat pouze ty klienty nebo pouze ty služby Internet, které mají u sebe uvedenu adresu bez přiřazeného RÚIAN kódu.

POPy

 • Ve formuláři pro přidání/editaci POPu je možné využít našeptávač u adresy POPu i u adres pronajímatele.
 • Oproti předchozím případům není nutné při zadávání umístění POPu uvádět adresu. Stačí zadat pouze GPS souřadnice. Navázání na konkrétní adresní místo je však možné pouze s kompletně vyplněnou adresou.

Zadávání adres

Od verze 5.20 beta1 lze používat při práci s našeptávačem dva postupy.

Původní postup

Jako první zadáte obec (pole Město), pak ulici v této obci (pole Ulice) a nakonec číslo domu (pole Číslo domu). Našeptávač vám vždy nabídne pouze relevantní výsledky, ze kterých si můžete vybrat. Pokud obec nemá ulice, tak nevyplňujete pole Ulice.

Příklad 1: Žerotínova 3056/81a, 78701 Šumperk

 • Do pole Město zadáváte slovo Šumperk.
 • Po několika znacích se vám nabídne možnost Šumperk (78701, Šumperk).
 • Vyberete tuto možnost.
 • Systém vyplní pole PSČ a Okres.
 • Do pole Ulice zadáváte Žerotínova.
 • Po napsání několika znaků se zobrazí různé možnosti.
 • Vyberete možnost Žerotínova.
 • Do pole Číslo domu zadáváte 3056/81a.
 • Po napsání několika znaků se zobrazí tato možnost.
 • Vyberete ji.
 • V tu chvíli formulář zezelená. Systém našel dané adresní místo.
 • Do formuláře se doplní příslušné GPS souřadnice.

Příklad 2: Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

 • Do pole Město zadáváte slova Nový Malín.
 • Po několika znacích se vám nabídne mimo jiné možnost Nový Malín (78803, Šumperk).
 • Vyberete tuto možnost.
 • Systém vyplní pole PSČ a Okres.
 • Do pole Ulice nezadáváte nic, protože daná obec nemá systém ulic.
 • Do pole Číslo domu zadáváte 240.
 • Zobrazí se tato možnost.
 • Vyberete ji.
 • V tu chvíli formulář zezelená. Systém našel dané adresní místo.
 • Do formuláře se doplní příslušné GPS souřadnice.

Nový postup

Zadáte ulici včetně čísla domu (resp. obec včetně čísla domu) do pole Ulice a necháte si systémem vyhledat odpovídající výsledky. Vyberete ten správný. Pokud by nestačilo zadat ulici a číslo domu, tak je možné zadat i obec, a to v následujícím formátu: Ulice Číslo domu, Obec.

Příklad 1: Žerotínova 3056/81a, 78701 Šumperk

 • Do pole Ulice zadáváte Žerotínova 3056/81a.
 • Systém vám nabídne možnost Žerotínova 3056/81a, Šumperk.
 • Vyberete tuto možnost.
 • Automaticky se doplní všechny další potřebné hodnoty.
 • V tu chvíli formulář zezelená. Systém našel dané adresní místo.
 • Do formuláře se doplní příslušné GPS souřadnice.

Příklad 2: Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

 • Do pole Ulice zadáváte Nový Malín 240. V tomto případě je nutné do tohoto pole zadat i obci, aby bylo možné místo identifikovat.
 • Systém vám nabídne možnost Nový Malín 240, Nový Malín.
 • Vyberete tuto možnost.
 • Automaticky se doplní všechny další potřebné hodnoty.
 • V tu chvíli formulář zezelená. Systém našel dané adresní místo.
 • Do formuláře se doplní příslušné GPS souřadnice.

Můžete používat jak ten první, tak i ten druhý postup, ale v rámci jednoho zadávání adresy nelze tyto způsoby kombinovat!

Nedostupný našeptávač

 • Pokud by vám našeptávač v některém z výše zmíněných formulářů nefungoval, zkontrolujte si jako první stav u položky Databáze RÚIAN adres v Ostatní / Nástroje. Je totiž možné, že právě probíhá import dat. Pokud by tomu tak bylo, tak je nezbytné počkat na ukončení daného procesu.
 • Další možností, kterou můžete zkusit, je provést znovu import dat pomocí tlačítka Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres .

Exporty

 • Exporty v přehledech klientů a služeb
 • Export pro formuláře od ČTÚ: Tuto možnost lze najít v záložce Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení. Pokud kliknete na tlačítko ART exporty, tak se vám zobrazí okno, ve kterém vyberete typ exportu a fakturační skupiny, pro které chcete export provést. Můžete vybrat všechny, jen jednu, resp. jen některé.