Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Všechny POPy

V této záložce se nachází seznam všech POPů. V seznamu POPů se zobrazuje název, lokalita, adresa, poznámka, počet otevřených úkolů na POPu, počet online/offline zařízení (pokud mají IP adresu) a počet propojů ve kterých tento POP figuruje. Pro snadnější hledání je nad některými sloupci možné provádět také filtrování dle různých parametrů.

Náhrada za Nagios

Vytvořenou mapu sítě bude ISPadmin používat pro vytvoření stromové struktury sítě a pro následné sledování dostupnosti těch zařízení, která budou mít aktivní možnost Oznamovat výpadky. V potaz bude brát pouze aktivní propoje, tedy ty, které mají definovaná zařízení na obou stranách. V ideálním případě by síť měla být spojitá, jinak bude docházet k tomu, že vznikne několik ostrovních sítí. To má vliv hlavně na oznamování větších výpadků sítě, kdy je důležité znát logické propojení zařízení, aby se notifikovalo ideálně pouze jedno zařízení, které výpadek způsobilo, a vše za ním již nikoliv (ostatní budou pouze označena jako nedostupná). Pokud tedy bude síť nespojitá, může docházet k vícenásobné notifikaci, protože ISPadmin neporozumí tomu, jak jsou jednotlivé větvě propojené a na sobě závislé.

Důležité pro správné fungování notifikací a změnu stavu POPů i propojů je správné nastavení NetMonitoru.

Co je POP?

POP (Point of Presence) je v ISPadminu chápán jako adresní místo (libovolný objekt), ve kterém se nachází vaše technologie. Může jít o vchod v panelovém domě, dům, střechu, komín, stožár, datacentrum, sklep atd. Co je však důležité, POP sdružuje všechna síťová i nesíťová zařízení v tomto objektu. Tato zařízení potom přebírají nastavení adresy, GPS a lokality.

Seznam všech vytvořených POPů

Nastavení práv

Pro zobrazení všech potřebných seznamů a formulářů je potřeba mít, pro zvolený uživatelský účet, aktivní následující práva (Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři) :

  • Ideálně všechna práva ze sekce Práva pro Kartu POPu. V základu však postačí Informace / Zobrazit a Upravovat.
  • Práva pro Hlavní menu / Hardware / POPy – všechna práva z této části.
  • A také Hardware / Nastavení Typy propojů, Typy důležitosti POPů a Typy POPů.
Práva pro kartu POPu
Práva pro kartu POPu

Přidání nového POPu

Přes formulář

Kliknutím na tlačítko , kde se Vám otevře formulář pro přidání nového POPu.

Formulář vytvoření nového POPu
Formulář vytvoření nového POPu

Výchozí pozice na mapě (pokud nemáte zadanou adresu POPu) vychází z klíče google_maps_default_gps (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Pokud mapu nevidíte, tak ještě nemáte nastaven API klíčgoogle_maps_api_key (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Vyžadován je název POPu a alespoň GPS souřadnice (pokud adresu nezadáte a nenajdete přes adresní pole v RÚIANu).

Zadat je možné poznámku k POPu, případně zadat kontaktní údaje na pronajímatele tohoto POPu.

Všechny zadané údaje uložíte stisknutím na tlačítko .

Přes mapu

Přidat POPy lze i jednoduše přes mapu (záložka Přehled).

Akce s POPy

S již vytvořenými POPy lze dále pracovat (zobrazit v mapách Google, editovat, nebo ničím neobsazené POPy smazat).

IkonaNázevFunkce
Google mapsZobrazení místa v Google mapách
Upravit POPÚprava POPu
OdstranitOdstranit POP

Odkazy do Google map jsou generovány na základě zadaných GPS souřadnic u POPu.

Detail POPu

Kliknutím na název POPu v seznamu je možné zobrazit další informace a související entity tohoto POPu.

Je možné, přes menu nalevo, zobrazit fotografie, zařízení, smlouvy, úkoly, zboží a dokumenty přiřazené k tomuto POPu.

Informace

Detailní informace o POPu. Základní informace, případný pronajímatel a kontaktní osoby.

Informace o POPu

Fotogalerie

Fotografie uložené u POPu. Je možné vytvářet alba a do nich ukládat fotografie.

Fotogalerie

Správa fotogalerie

IkonaPopis
Přesunout fotogalerii na jiný POP
Zobrazení fotogalerie
Upravit fotogalerii
Odstranit fotogalerii

Zařízení

Logické propojení zařízení na POPu

Grafické zobrazení logického propojení zařízení na POPu.

Grafické zobrazení logického propojení zařízení na POPu
Grafické zobrazení logického propojení zařízení na POPu

Seznam všech zařízení

Seznam všech zařízení přiřazených zvolenému POPu.

Možnost přiřadit další zařízení na POP (i hromadně), které nejsou přiřazené a možnost tyto zařízení propojovat. V seznamu všech zařízení na POPu je v tabulce (rozdělené dle typu zařízení) vidět stav zařízení (online/offline), název zařízení, jestli má zařízení propoje a IP adresa. Stav zařízení je závislý na nastavené IP adrese zařízení a výsledku pingu (dostupné/nedostupné).

Seznam zařízení na POPu
Seznam zařízení na POPu
Přiřazení zařízení k POPu

Nepřiřazená zařízení (nepatřící k žádnému POPu) je možné jednotlivě přidat k vybranému POPu pomocí tlačítka Přiřadit nové zařízení na POP().

Formulář pro přidání nepřiřazeného zařízení na vybraný POP
Formulář pro přidání nepřiřazeného zařízení na vybraný POP

Nepřiřazená zařízení (nepatřící k žádnému POPu) je možné hromadně přidat k vybranému POPu pomocí tlačítka Hromadně přiřadit zařízení na POP ().

Hromadné přiřazení zařízení na vybraný POP
Hromadně přiřadit zařízení na vybraný POP
Propojit zařízení

Zařízení přiřazené k POPu je možné a žádoucí propojovat. Po stisknutí na tlačítko Vytvořit propoj mezi zařízeními () je možné tlačítky () přidat / odebrat spojovaná zařízení v seznamu zařízení na POPu.

První se vybírá primární zařízení (k čemu se připojuje) a následně sekundární (připojované).

Po vybrání zařízení lze propoj vytvořit stisknutím na tlačítko Přejít na vytvoření propoje () nebo tuto akci zrušit tlačítkem Zrušit ().

Pokud v následujícím formuláři pro vytvoření propoje zadáte i interface, bude později toto nastavení použito pro vyčítání provozu.

Rychlé propojení zařízení přímo na POPu (název propoje automaticky doplněn)

Propoje na POPu

V této tabulce jsou vidět evidované propoje na POPu.

Propoje na POPu
Propoje na POPu

Propoje na další POPy

V této tabulce jsou vidět evidované propoje na další POPy.

Propoje na další POPy
Propoje na další POPy

Smlouvy

Seznam smluv na POPu. Možnost vytvořit novou smlouvu ze vzorů (i za pomocí proměnných) nebo nahrát již smlouvu vytvořenou.

Seznam vytvořených/nahraných smluv na POPu
Seznam vytvořených/nahraných smluv na POPu

Úkoly

Zobrazení úkolů přiřazených k POPu. Je zde možné úkoly spravovat a již přidané úkoly dle zadaných parametrů filtrovat.

Úkoly na POPu
Úkoly na POPu

Zboží ze skladu

Seznam zboží ze skladu na vybraném POPu.

Seznam přiřazeného zboží na POPu
Seznam přiřazeného zboží na POPu

Je možné přidat zboží ze skladu na POP pomocí tlačítka v horní části formuláře.

Přiřazení zboží na vybraný POP
Přiřazení zboží na vybraný POP

Kliknutím na tlačítko – Přiřadit zboží na POP () na konci řádku, můžete přiřadit zvolené množství zboží na tento POP.

Potvrzení přiřazení zboží na POP
Potvrzení přiřazení zboží na POP
IkonaNázevFunkce
Detail zbožíZobrazení detailu zboží
UpravitUpravit položku zboží
Přesunout zbožíPřesunout zboží na jiné místo

Dokumenty

Dokumenty pro vybraný POP. Možnost přidat jakýkoliv dokument (dokumentace, speciální utilita apod.).

Seznam dokumentů na POPu
Seznam dokumentů na POPu

Nový dokument je možné přidat po stisknutí na tlačítko Přidat dokument ().

Vyžadované pole ve formuláři pro přidání nového dokumentu je vybrat nahrávaný soubor a zadat popis.

Formulář pro přidání nového dokumentu
Formulář pro přidání nového dokumentu

Dokument uložíte stisknutím na tlačítko Uložit ().

Historie

Prozatím jen historie evidující přesunutí fotogalerie (z jakého popu na který pop).

Formulář historie přesunu fotogalerie
Formulář historie přesunu fotogalerie