Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Štítky

Nastavení štítků, které je možné použít k označení u klientů, služeb, faktur, úkolů a tiketů v helpdesku.


Seznam vytvořených štítků v hlavním číselníku pro štítky
Seznam vytvořených štítků v hlavním číselníku pro štítky

Nastavení štítků

Štítky je možné (dle nastavených přístupových práv uživatele do různých sekcí) nastavit na dalších místech systému. Zde v hlavním číselníku pro správu štítků nebo pak pro jednotlivé sekce, ve kterých se používají.
Smyslem tohoto rozdělení je umožnit uživatelům vytvořit si (bez administrátorského přístupu do hlavního nastavení) vlastní štítek pro Helpdesk nebo pro Plánování.

Pro helpdesk

Štítky speciálně pro helpdesk lze nastavit v Helpdesk –> Nastavení –> Štítky.

Pro úkoly

Štítky speciálně pro úkoly lze nastavit v Nastavení –> Číselníky –> Plánování –> Štítky.

Přidat štítek

Štítek je možné přidat po kliknutí na tlačítko .

Formulář pro vytvoření štítku
Formulář pro vytvoření štítku

Je možné zadat název štítku, barvu štítku a poté zvolit, kde bude štítek možné použít.

Omezit na oddělení

Pokud se jedná o štítek určený pro helpdesk, je možné jej omezit na oddělení (tzn. na kterých odděleních jej bude možné používat). Je možné přidat více oddělení.

Pokud neomezíte štítek na oddělení je možné tento štítek používat ve všech.

Štítek pro helpdesk, který je možné použít pouze v oddělení s názvem „První oddělení“ (je možné přidat více oddělení)
Štítek pro helpdesk, který je možné použít pouze v oddělení s názvem „První oddělení“ (je možné přidat více oddělení)

Možnost použití štítku

Štítky je možné použít v různých částech systému. Tabulka níže ukazuje, kde lze jaký typ štítku použít a jestli je možné přiřadit více štítků (klientovi, službě, úkolům v plánování, tiketům na helpdesku).

Typ štítku Možnost použití Více štítků
SystémovýKlienti (možnost filtrování) ANO
Služby (možnost filtrování)
Helpdeskna Helpdesku (+ možnost omezit na oddělení) ANO
Systémový + Helpdeskna Helpdesku (+ možnost automatického přiřazení k tiketu, možnost omezit na oddělení) ANO
Klienti (možnost filtrování)
Služby (možnost filtrování)
PlánováníÚkoly (možnost filtrování) ANO

Automatické přiřazení k tiketu

Štítek je v helpdesku možné automaticky přiřadit k tiketu. Důležité je splnit podmínky:

  • Štítek přidat nebo upravit v kombinaci Systémový + Helpdesk + Přiřazovat k tiketu.
  • Pokud použití štítku chcete omezit jen na vybraná oddělení je nutné tato oddělení vybrat. Jinak je možné jej použít u všech oddělení.
  • E-mailová adresa odesílatele e-mailu musí být uvedena v kartě klienta v osobních údajích nebo v kontaktních osobách. Je to z důvodu spárování e-mailové adresy odesílatele a existujícího klienta.
  • Tento štítek musí být nastaven v kartě klienta (tikety od tohoto klienta budou tímto štítkem/štítky označeny).

Příklad:
Klient napíše e-mail na e-mailovou adresu oddělení helpdesku. Podle e-mailové adresy zadané v osobních údajích klientů (kontaktních osobách) se tato e-mailová adresa spáruje s klientem (např. Jan Novák). U tohoto klienta je v jeho kartě nastaven štítek (štítky) pro automatické přiřazení. Vytvoří se z e-mailu helpdeskový tiket a dle e-mailové adresy klienta dojde ke spárování (klient přiřazen k tiketu) a zároveň dojde k přiřazení nastavených štítků, pokud je tento štítek (štítky) povolen pro toto oddělení (viz obrázek níže).

Nastavení automatického přiřazení štítku k tiketu s omezením pro oddělení (tento štítek je možné použít pouze ve zvolených odděleních)

Správa štítku

U každého štítku je možné provést nějakou akci (hromadně změnit, deaktivovat, upravit a odstranit). Štítky je možné řadit ve sloupci Název dle abecedy (vzestupně/sestupně).

Akce se štítky (hromadně změnit, deaktivovat, upravit a odstranit)
Akce se štítky (hromadně změnit, deaktivovat, upravit a odstranit)
Ikona Název Funkce
Hromadně změnitHromadná změna štítku za jiný
Deaktivovat / AktivovatDeaktivace / Aktivace štítku
UpravitÚprava štítku
OdstranitOdstranění štítku

Hromadně změnit

Možnost hromadně změnit zvolený štítek za jiný (zamýšlený nový štítek musí být stejného určení jako původní – systémový, plánování, helpdesk).

Možnost hromadné změny štítku za jiný
Možnost hromadné změny štítku za jiný

Deaktivovat / Aktivovat

Deaktivovanými štítky nelze nové úkoly, tikety, klienty apod. označovat, ale u již označených tiketů, úkolů apod. zůstanou. Deaktivovaný štítek v seznamu štítků je zvýrazněn šedým pozadím a tlačítko pro deaktivaci je modré .

Deaktivované štítky je možné znovu aktivovat (je možné znovu používat) opětovným kliknutím na tlačítko deaktivace.

Označení deaktivovaného štítku v seznamu štítků
Označení deaktivovaného štítku v seznamu štítků

Upravit

Upravení již vytvořeného (používaného) štítku (název, barva a volba kde je možné ho používat).

Úprava již vytvořeného (používaného) štítku
Úprava již vytvořeného (používaného) štítku

Odstranit

Nepoužívané štítky je možné odstranit.

Pokud chcete smazat štítek, který už je někde v systému použit, vyskočí varování na obrázku níže. Informuje o tom, že štítek je někde v systému použitý. Pokud smazání potvrdíte, štítek u označených úkolů, tiketů, klientů, služeb nebo faktur zmizí.

Varování při pokusu o smazání použitého štítku
Varování při pokusu o smazání použitého štítku

Pokud štítek není nikde v systému použitý. Vyskočí pouze potvrzení smazání.

Potvrzení smazání štítku, který není nikde v systému použit
Potvrzení smazání štítku, který není nikde v systému použit