Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Nová implementace SledovaniTV

Na základě spolupráce se SledovaniTV jsme ve verzi 5.04 do systému přidali úplně nové zpracování nástrojů pro správu IPTV služeb od této společnosti. Automatická synchronizace přes API a řada nových možností vám přinesla zjednodušení práce s těmito službami. V nadcházejících verzích jsme naše řešení ještě zdokonalovali, aby odpovídalo potřebám našich klientů.

Pro uživatele ISPadmina jsme připravili manuál s informacemi o všech podstatných věcech týkajících se IPTV služeb typu SledovaniTV a jejich nastavení.

Více informací o novém řešení můžete získat na naší technické podpoře (support@ispadmin.eu).

Změna popisu na faktuře

Na žádost společnosti (sledovanitv.cz s.r.o., SledovanieTV.sk s.r.o.), z důvodu změny obchodního vztahu mezi poskytovatelem IPTV (sledovanitv.cz s.r.o., SledovanieTV.sk s.r.o.) a koncovým klientem, bude v systému ISPadmin automaticky změněn popis (přidán prefix), u balíčků IPTV služby typu SledováníTV, na vystavovaných fakturách pro rok 2022.

Nastavené popisy služeb na faktuře z nastavení systému zůstanou nezměněny.

Jednotlivé fakturované balíčky SledováníTV a SledovanieTV dostanou automaticky prefix před název balíčku (tarifu IPTV služby) na fakturu:
Sledovanitv.cz – (pro českou lokalizaci),
Sledovanietv.sk – (pro slovenskou lokalizaci).

Důležité:
Pro automatické přidání prefixu, k fakturovaným balíčkům sledovanitv.cz, sledovanietv.sk na fakturu od roku 2022, je důležité mít minimálně stable verzi systému 5.20 (nebo vyšší).

Příklad

Původní popis fakturovaných balíčků na fakturách (fakturováno před rokem 2022):

BASIC
Základní balíček 

Nový popis s prefixem fakturovaných balíčků na fakturách (fakturováno pro rok 2022):

Sledovanitv.cz – BASIC
Sledovanitv.cz – Základní balíček 

Přílohy