Jak se liší ISPadmin 5 od ISPadmina 4

Share
29. 07. 2019

Mezi oběma verzemi je celá řada rozdílů. Na této stránce je uveden přehled některých z nich. Pokud máte zájem o kompletní seznam změn, podívejte se prosím do našich changelogů, které jsou dostupné zde: https://wiki5.ispadmin.eu/changelog/ .

Novinky jsou popsány nejen v rámci changelogů, ale i v rámci námi zasílaných newsletterů. Pokud newslettery z nějakého důvodu nedostáváte, můžete si informace dohledat zde na Wiki 5 v relevantních sekcích. Pokud byste newslettery chtěli dostávat, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (sales@ispadmin.eu).

Obchodní stránka:

 • Proveden přechod na nový model licencování
 • Zavedena nová cenová politika
 • Systém nabízen jako modulární, nikoliv jako celek
 • Zavedeny jasně definované úrovně technické podpory

Globální systémové změny:

 • Systém převeden na novou verzi operačního systému Debian: Debian 9
 • Systém převeden na novou verzi databázového systému MySQL: MySQL 5.7
 • Systém převeden na novou verzi PHP: PHP 7.2
 • Zkompletován přepis do nového Nette Frameworku
 • Provedena celková optimalizace kódu a změny ve skriptech
 • Zajištěna podpora pro jednotlivé systémové komponenty
 • Zajištěn budoucí přechod na nové verze systémových komponent
 • Zajištěna lepší kompatibilita s novými technologiemi, snazší implementace nových funkcí a vyšší úroveň bezpečnosti
 • Optimalizována práce s velkými daty

Responzivní design:

 • Přechod na responzivní design pro lepší práci se systémem na mobilních zařízeních
 • Odstraněny framy
 • Implementována nová verze hlavního menu i menu v Kartě klienta
 • Přidána možnost pracovat s tzv. kompaktním menu

REST API:

 • Přidáno nové REST API pro práci s klienty/kontakty
 • Přidáno nové REST API pro práci s administrátory (uživateli)

Uživatelská oprávnění:

 • Dokončen převod na nový systém uživatelských oprávnění
 • Přidána možnost kopírovat nastavení oprávnění u uživatelů pro snadnější zadávání nových uživatelů

Fakturace:

 • Optimalizováno hromadné odesílání faktur a přidáno zobrazení průběhu
 • Implementováno automatické párování plateb s více fakturami
 • Přidána možnost zobrazit na fakturách QR kódy
 • Přepracována funkce Upomínky
 • Přidána funkce Dočasně nepozastavovat služby
 • Přidána přepracovaná verze platebního kalendáře
 • Přidána funkce zalamování řádku na fakturách
 • Přidáno dynamické zobrazení tabulky s fakturovanými položkami

MikroTik:

 • Přidána rozšířená verze upgradovací utility pro routery MikroTik
 • Přidána nová záložka Dashboard, která slouží k zjištění aktuálního stavu MikroTik routerů
 • Přidána podpora pro API-SSL u routerů MikroTik
 • Přidána funkce pro hromadnou změnu heselu routerů MikroTik

Historie:

 • Přidána historie přípojných bodů
 • Rozšířena historie zařízení připojených k routerům
 • Rozšířena historie síťových rozhraní
 • Přidána historie konkrétního routeru
 • Doděláno logování automaticky pozastavených služeb
 • Přidána možnost zobrazit si historii úkonů provedených konkrétním uživatelem
 • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o hromadném generování faktur v historii
 • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o změnách v nastavení fakturačních skupin
 • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o změnách v nastavení zabezpečení
 • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o přístupech uživatelů do Karty klienta

Importy a exporty:

 • Upraveny stávající importy a přidány nové importy (banky, VoIP, …)
 • Přidána možnost exportovat obsah celého skladu do CSV
 • Přidány možnosti pro export Přehledu a Výkazu v Plánování do CSV
 • Doplněny a sjednoceny CSV a PDF exporty v Klientech
 • Do statistik pro ČTÚ přidány další relevantní položky
 • Přidána podpora pro export ART183

Ping:

 • Implementován nový ping engine
 • Implementovány nové ping grafy
 • Implementována nová nastavení pingu

Zálohování:

 • Implementován nový způsob zálohování
 • Přepracována stránka pro jeho nastavení

Další významné změny:

 • Implementace SledovaniTV kompletně přepracována
 • Dashboard kompletně přepracován
 • Přepracována funkce ARES
 • Zlepšena práce s GPS souřadnicemi
 • Rozšířeny možnosti při přidávání úkolů (libovolný počet techniků, multiupload souborů, …)
 • Přidána možnost definovat vlastní typ služby
Pomohl Vám tento článek?